Din Kompetanse er en digital fagskole som vet eksakt hvordan de leverer tilpasset utdanning for enkeltpersoner og organisasjoner. Med studier fra bla. restaurantfag til pedagogikk tilbyr de et bredt spekter av studieretninger. Ved å være en mindre aktører mot de store fagskolene legges det vekt på “korte linjer”, rask responstid og personalisert utdanning, noe som har ført til at flere og flere velger den nye aktøren.

Sammen med Din Kompetanse har vi utviklet brukervennlige nettløsninger og webapplikasjoner som forenkler elevenes og lærernes studiehverdag. Samtidig har vi utviklet visuell profil og bistår med digital strategi og kontinuerlig markedsføring for å påvirke personer i alle livssituasjoner, til fylle på med ny kunnskap.

Neste case