Film og foto har evnen til å bevege, skape engasjement, informere, overbevise og forklare på en enkel og fascinerende måte. Virkemidlene tilpasses hvert prosjekt slik at man treffer målgruppen best mulig med riktig budskap.

Innsikt og forståelse

En film kommer alltid i en kontekst, enten det er i sosiale medier, til intern bruk eller som reklamefilm. For å lykkes med en film i dag er det nødvendig å forstå virkningen av film på ulike flater. Vi jobber daglig med å forstå de faktorer som styrer seernes oppmerksomhet.

Brief og idé

Filmen skal løse et behov og derfor er det viktig å finne ut av: hva som skal fortelles, på hvilken måte og til hvem. Retning for form, innhold og budskap konkretiseres i en konsept- eller løsningsbeskrivelse. Det er her vi kan begynne å sette en prislapp på produksjonen.

Sentral del av kommunikasjon

Tidligere var filmproduksjon forbeholdt de med store budsjetter og distribusjonsnett. Nye kanaler har gjort video til en sentral del av kommunikasjonen for alle bedrifter, og det har endret måten video brukes i kommunikasjon. Endringene gjør at det kreves en stadig større innsikt og forståelse for seernes adferd for å lykkes.

Tett samarbeid

Film og foto er effektivt, men kan også være kostbart. Derfor er det viktig at produksjonsprosessen tar presise steg. Et vellykket filmprosjekt krever tett samarbeid. Etter at løsningsbeskrivelse er etablert vil vi hente inn fotograf / filmskaper som passer best til innholdet som skal skapes.

Ønsker du å vite mer?

Jørgen Rastad

Daglig leder

Henrik Lysnes

Fullstack-utvikler