SEO

Søkemotoroptimalisering, hva er egentlig SEO?

Søkemotoroptimalisering, vanligvis forkortet SEO etter den engelske forkortelse av «Search Engine Optimization». Det er en retning innen markedsføring som handler om å drive besøkende til en nettside ved hjelp av søkemotorer.

Målet med SEO er å synes der hvor interessen til målgruppen din er størst. Det gjør du gjennom å få nettsiden ditt til å komme høyt opp blant søkemotorens organiske treff for ord og fraser som er relevante for virksomheten din.

Forskjellen i forhold til andre typer markedsføring er at vellykket søkeoptimalisering er fortjent, snarere enn kjøpt. Google og andre søkemotorer bruker algoritmer for å evaluere relevansen og verdien på nettsiden din. Den verdien brukes senere til å vurdere hvilken plassering nettsiden skal få blant søkeresultatene.

Kvaliteten på nettsiden din er altså avgjørende for å oppleve effekt av SEO.

Hvorfor trenger vi SEO?

Verdien du får av å søkemotoroptimalisere nettsiden din kan ikke undervurderes.

Blant alle tilgjengelige digitale kanaler er Google, den dominerende søkemotoren, den eksterne kilden som genererer mest trafikk. Mer enn halvparten av all henvisningstrafikk (trafikk fra en ekstern kanal til det egne nettstedet) kommer fra Google. Dette gjør søkemotoren fem ganger mer effektiv enn noen annen trafikkilde. Bare det taler for at SEO bør utgjøre en sentral del av den digitale tilstedeværelsen til alle virksomheter.

Men SEO omfatter mer enn som så. Korrekt anvendt fungerer SEO både som en markedsføringsmetode og som en tjeneste for kunder og besøkende på siden din:

Markedsføring: Du øker din digitale synlighet, forbedrer ditt digitale omdømme og styrker varemerket ditt ved å synes regelmessig i søkemotorer.

Tjeneste: Søkemotoroptimaliseringens grunnprinsipper innebærer at nettsiden din blir brukervennlig, og at det blir lett for dine besøkende å navigere for å finne informasjon og innhold.

SEO-tjenester hos Insite

Vi tilbyr flere tjenester innen SEO. Alle hjelper deg å øke din digitale synlighet og drive relevant organisk søketrafikk til nettsiden din. Vi hjelper deg å finne de søkeordene som er mest relevante for virksomheten din. Vi sørger for de tekniske forutsetningene som trengs for å få sterke plasseringer. Vi optimaliserer innholdet ditt slik at Google forstår relevansen og verdien av nettsiden din. Hvis nettsiden er godt optimalisert mot målgruppen din, blir det også mer effektivt med annonsering mot nettsiden. 

SEO-analyse – vi hjelper deg å forstå nettsiden din

Vi gjennomfører analyser av nettsiden din for å identifisere problem- og forbedringsområder. Resultatet av alle analysene vi gjør er konkrete, prioriterte handlingsplaner som viser hvordan du kan forbedre synligheten din blant søkeresultatene.

SEO-spesialist – vår kompetanse i din organisasjon

Vi kan gi deg løpende support i pågående prosjekter. Her gjennomfører vi analyser, kvalitetssikring og prosjektledelse for å sørge for at du når målene dine, både eksternt og i din organisasjon.

SEO-drifte og drive nettsiden

SEO omfatter alle deler av det å bygge, drifte og markedsføre en nettside. Derfor representerer det uvurderlig kompetanse å ha på plass i din egen organisasjon. Vi hjelper deg med å opplære personalet ditt med skreddersydde SEO til å bli en sentral del av virksomheten din.

Del

Share on facebook
Share on print
Share on email